Registracija(otvori) (zatvori)

Portal nije optimizovan za mobilne telefone i tablet uređaje.

Ova strana služi za registraciju novih korisnika Portala eUprava, koji ne poseduju elektronski sertifikat.

Fizička lica - Ukoliko imate elektronski sertifikat, nije potrebno da se registrujete, već možete direktno otići na stranu Prijava.
Registraciju putem e-mail naloga možete izvršiti unosom obaveznih polja (označenih zvezdicom).

Po uspešnom registrovanju dobićete poruku na adresu Vaše elektronske pošte sa linkom preko koga ćete izvršitu verifikaciju i aktivaciju Vašeg naloga na Portalu. Molimo Vas da proverite Spam ili Junk folder vaše elektronske pošte.

Ukoliko u roku od  od 15 minuta ne dobijete poruku sa linkom za aktivaciju naloga, molimo Vas da proverite da li ste uneli ispravnu adresu Vaše elektronske pošte ili pošaljite poruku na office@ite.gov.rs 

Ukoliko već posedujete nalog na Portalu biće Vam onemogućeno da kreirate novi nalog, jer na Portalu nalozi su vezani za korisnika i njegov jedinstveni matični broj.

Pravna lica - Neophodno je da se na Portal, korišćenjem elektronskog sertifikata, prvi put registruje ovlašćeno lice. Procedura je detaljno opisana na strani registracija i prijava.

Registracijom na Portal eUprava prihvatam sledeće uslove:
Portal zadržava pra��o da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:

  • Ime domena sa kog je pristupljeno Portalu
  • Datum i vreme pristupa Portalu

U cilju sigurnosti Portala, na mreži se prati sav saobraćaj kako bi se identifikovali neovlašćeni pokušaji postavljanja ili promene sadržaja, kao i svaki drugi pokušaj koji može da prouzrokuje štetu na Portalu ili računarskom sistemu.

Zadržavamo pravo da isključimo određene korisnike sa servisa ukoliko zloupotrebljavaju Portal. Informacije za navigaciju se mogu koristi od strane lica, koja su ovlašćena za sprovođenje zakona i na osnovu zahteva pravnog postupka, za dobijanje podatka u istražnom postupku. Svi koji koriste Portal kao i računarski sistem koji podržava Portal, izričito pristaju na ovakvo nadgledanje, a ukoliko ono pokaže zloupotrebu ili kriminalne radnje, može se iskoristiti za prijavu nadležnim organima. U interesu svih korisnika Portala, sarađivaćemo sa inspektorima i organima nadležnim za suzbijanje kriminalnih aktivnosti i povrede sistema i mreža.

UPOZORENjE


Neovlašćeno prikupljanje, obrada, korišćenje i upotreba ličnih podataka u svrhu za koju nisu namenjeni, u smislu člana 146. Krivičnog zakonika, predstavlja krivično delo.

Registracija naloga u ime i za potrebe drugog lica moguća je samo uz pisanu saglasnost tog lica. Pisana saglasnost obavezno treba da sadrži i podatke o kreiranom nalogu radi kasnijeg nesmetanog korišćenja naloga od strane vlasnika naloga i sačinjava se u dva primerka.

Lice koje je u ime drugog lica i uz njegovu pisanu sagalasnost kreiralo nalog na Portalu eUprava, dužno je da licu u čije ime je kreiran nalog, odmah po kreiranju saopšti sve relevantne podatke o kreiranom nalogu i njegovom pravu na dalje korišćenje sopstvenog naloga. 

*
*
*
*
*
*
*
*
(*) Obavezna polja

Registracija