Помоћ(отвори) (затвори)

Сва питања у вези услуге за коју сте поднели захтев, упутите на адресу институције која је наведена као „Орган задужен за спровођење“ те услуге (све податке имате у текстуалном делу описа услуге).Питања у вези корисничких налога на Порталу слати на office@ite.gov.rsСва питања у вези Замене здравствене књижице слати на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање: kzo@rfzo.rs

Портал није оптимизован за мобилне телефоне и таблет уређаје.


Сва питања у вези услуге за коју сте поднели захтев, упутите на адресу институције која је наведена као „Орган задужен за спровођење“ те услуге (све податке имате у текстуалном делу описа услуге).


Сва питања у вези Замене здравствене књижице слати на адресу Републичког фонда за здравствено осигурање: kzo@rfzo.rs
УПУТСТВА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА за здравствену књижицу:


Кораци за попуњавање обрасца захтева за ЗА ЈЕДНУ ОСОБУ

НАПОМЕНА: са свог корисничког налога на Порталу еУправа НЕ МОЖЕТЕ подносити Захтев за другу особу


Кораци за попуњавање обрасца захтева за ЗА ВИШЕ ОСОБА

НАПОМЕНА: Захтев за више особа можете поднети са свог налога САМО ако сте ВИ носилац здравственог осигурања за те особе.


Категорије