Препоручује се коришћење претраживача Internet Explorer верзија 8, Google Chrome и Mozilla Firefox. Странице су оптимизоване за резолуцију 1024x768.

1. За извршавање електронских услуга које су доступне само корисницима пријављеним са електронским сертификатом потребан је електронски сертификат.

• Предуслов за инсталирање електронског сертификата јесте поседовање читача за смарт картице, односно USB токена, уколико је сертификат смештен на USB токену.

• Уколико поседујете електронски сертификат на смарт картици, потребно је да правилно инсталирате драјвер за читач смарт картица, који сте добили уз читач, поступајући по упутству произвођача. 

• Следећи корак је инсталирање ROOT CA и Intermediate CA сертификата, сертификационог тела чији електронски сертификат поседујете. 

• Последњи корак је инсталирање middleware апликације.Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ за електронско потписивање - ЦЕПП]

Поступак издавања електронских сертификата корисницима

Инсталирање клијентског софтвера A.E.T. SafeSign и коришћење смарт картица и USB tokena - сажето упутство

Напомена: Електронски сертификати "Posta CA Root" i "Posta CA 1“, middleware апликација SafeSign и драјвер за Omnikey читач картице налазе се на диску који сте добили приликом уручења електронског сертификата.Привредна комора Србије - ПКС ЦА (Сертификационо тело Привредне коморе Србије)

Поступак издавања електронских сертификата корисницима

Инсталирање хардвера и софтвера - Упутство

Преузимање и инсталирање сертификата ПКС ЦА


Halcom CA

Поступак наручивања квалификованог електронског сертификата:
http://www.halcom.rs/vise-o-sertifikatima/

Преузимање Nexus програма, неопходног за рад Halcom сертификата:
http://www.halcom.rs/rs/proizvodi/kvalifikovani-sertifikat/preuzimanje-softvera-nexus-personal/

Најчешће постављана питања у вези електронских сертификата:
http://www.halcom.rs/rs/podrska/?action=GoToCategory&data=58%2Fall%2Fposition%2F0%2F10МУП РС - Сертификационо тело МУП РС

Поступак издавања електронских сертификата корисницима

Упутство за инсталирање апликације password changer, middleware за електронску личну карту

MUPCARoot, MUPCAGrađani, упутство за преузимање и инсталирање сертификата на Windows XP

MUPCARoot, MUPCAGrađani, упутство за инсталирање сертификата нa Windows7 и WinVista

По успешном инсталирању електронског сертификата, проверите да ли се елeктронски сертификат очитава у складишту личних сертификата (Control Panel\Internet Options\Content\Certificates\Personal).2. За електронско потписивање документа, неопходно је инсталирање Java plug-in а.

    Јава https://java.com/en/download/3. За преглед уплатница и образца у pdf формату потребно је инсталирати Adobe Acrobat Reader.

    Пдф http://get.adobe.com/reader/4. Уколико користите Mozilla Firefox и поседујете електронски сертификат Поште, потребно је да инсталирате безбедносни модул SafeSign Identity Client PKCS #11 Library, да бисте били у могућности да се пријавите на Портал помоћу електронског сертификата. 

• Za Firefox 17.x идите на Firefox\Options\Options\Advanced\Encryption\Security Devices 

• Kada se otvori Deavice Manager прозор, кликните на Load 

• Za Module Name упишите: SafeSign Identity Client PKCS #11 Library, а за Module filename: aetpkss1.dll 

• Кликните на ОК и потврдите инсталирање модула.

Подешавање коришћења Портала еУправа на Линкус платформи

Коришћење Портала еУправа на Linux (Debian платформи) тренутно је могуће само преко Firefox претраживача. Такође за коришћење услуга (која не подразумевају електронске сертификате), потребно је да имате инсталиран Adobe Acrobat Reader. За Убунту (Дебиан) платформу то можете учини на следећи начин:

1. Преузети пакет Адобовог софтвера са следећег линка.

2. Инсталирати gdebi пакет који служи за инсталацију DEB пакета. Преко терминала потребно је уписати команду која садржи неопходан ниво администрације:

sudo apt-get install gdebi

3. Након инсталације потребно је да се позиционирате у терминалу на место где је скинут Адобов софтвер и извршити команду у терминалу:

sudo gdebi AdbeRdr9.5.5-1_i386linux_enu.deb


4. Уколико приликом инсталације буду недостајали одређени пакети и међузависности укуцајте следећу команду: sudo apt-get install libgtk2.0-0:i386 libnss3-1d:i386 libnspr4-0d:i386 lib32nss-mdns* libxml2:i386 libxslt1.1:i386 libstdc++6:i386

Инсталација читачa и сертификата сертификационог тела ЈП Поште на Линух ОС

За инсталацију ПТТ сертификата који користе IDBridge CT30 Gemailto читаче поступак је следећи:

1. Потребно је да се инсталира middleware A.E.T. SafeSign за Linux. У зависности од дистрибуције можете middleware тражити од Поште кликом на следећи линк. Тренутно Пошта даје middleware за следеће дистрибуције (Debian 6, OpenSuSE 12, Red Hat 5 i 6, SLED11, Ubuntu LTS).

2. Након отпаковања потребног фајла инсталацију радите преко одговарајућег package manager-a za за ту дистрибуцију. У следећем кораку је неопходно да се инсталира драјвер за читач IDBridge CT30 Gemailto картица. Генерички драјвер се налази у склопу libccid библиотеке.

На Debian/Ubuntu дистрибуцијама је потребно покренути следећу команду у терминалу:

sudo apt-get install libccid

уколико систему недостају неки међузависни пакети покушајте да покренете инсталацију са командом:

sudo apt-get -f install

4. У Firefox-u је затим потребно да идете по следећим ставкама:

preferences>advanced>security devices>load

У Module Name можете опционо унети назив везан за Поштин сертификат док у module filename тражите библиотеку са следећеом путањом:

/usr/lib/libaetpkss.so.3

Када је унесете у device manager требало би да са десне стране порзора који носи назив Security Modules and Devices добијете ишчитане податке са Вашег сертификата (нпр. име и презиме, ПИБ и МБ).