Електронски сертификати

Електронски сертификат је електронски документ који издаје Сертификационо тело. То је електронска потврда којом се потврђује веза између података за проверу електронског потписа и идентитета потписника. Електронски сертификат може да се схвати као дигитални идентификациони документ јер садржи податке о кориснику сертифката као и податке о његовом издаваоцу.

Сертификационо тело je правно лице које другим правним и физичким лицима пружа услуге издавања електронских сертификата, као и друге услуге повезане са овом делатношћу. У овом тренутку постоје четири регистрована Сертификациона тела у Републици Србији на чијим веб страницама се могу наћи процедуре за издавање електронских сертификата, као и неопходан софтвер за њихову употребу.

Инсталирање електронског сертификата

Предуслов за инсталирање електронског сертификата, сва четири регистрована Сертификациона тела, јесте инсталирани драјвер за читач смарт картица или USB token.

По успешном инсталирању електронског сертификата, проверите да ли се елeктронски сертификат очитава у складишту личних сертификата (Control Panel\Internet Options\Content\Certificates\Personal).

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ за електронско потписивање - ЦЕПП

Поступак издавања електронских сертификата корисницима
Инсталирање клијентског софтвера A.E.T. SafeSign и коришћење смарт картица и USB tokena - сажето упутство

 

Видео упутство - инсталирање електронског сертификата Поште

Напомена: Електронски сертификати "Posta CA Root" i "Posta CA 1“, middleware апликација SafeSign и драјвер за Omnikey читач картице налазе се на диску који сте добили приликом уручења електронског сертификата.

Привредна комора Србије - ПКС ЦА (Сертификационо тело Привредне коморе Србије)

Поступак издавања електронских сертификата корисницима
Инсталирање хардвера и софтвера - Упутство
Преузимање и инсталирање сертификата ПКС ЦА 


Halcom CA

Поступак наручивања квалификованог електронског сертификата:
http://www.halcom.rs/vise-o-sertifikatima/ 

Преузимање Nexus програма неопходног за рад квалификованог сертификата:
http://www.halcom.rs/rs/proizvodi/kvalifikovani-sertifikat/preuzimanje-softvera-nexus-personal/

Најчешће постављана питања у вези електронских сертификата:
http://www.halcom.rs/rs/podrska/?action=GoToCategory&data=58%2Fall%2Fposition%2F0%2F10


МУП РС - Сертификационо тело МУП РС

Поступак издавања електронских сертификата корисницима
Упутство за инсталирање апликације password changer, middleware за електронску личну карту
MUPCARoot, MUPCAGrađani, упутство за преузимање и инсталирање сертификата на Windows XP
MUPCARoot, MUPCAGrađani, упутство за инсталирање сертификата нa Windows7 и WinVista

Напомена: Корисницима се препоручује да не користе више од једног клијентског софтвера на истом рачунару, јер се у том случају не може гарантовати функционалност софтвера. Ако корисник жели да користи и МУП-ов (личну карту) и ПТТ сертификат на једном рачунару, препорука је да се прво инсталира RSIDCardMW (Republic of Serbia ID Card Module), а затим SafeSign.


Aпликација за потписивање електронског документа и проверу електронског потписа

Основни формат за акта јавне управе у електронској форми је намењен случајевима где електронска форма треба, на што једноставнији и директнији начин, да замени папирну форму. Стандардна Апликација за потписивање и проверу електронског потписа (е-потпис) се користи за операције над електронским документом у oсновном формату, што укључује потписивање електронског документа, проверу електронски потписаног докумената и података о статусу повучености сертификата. Апликација омогућава преглед документа у PDF/А формату, тако да се при потписивању измене одмах чувају. За потписана документа, апликација има могућност да провери електронски потпис и издвоји садржај који је предмет потписа из свих формата електронског потписа предвиђених подзаконским актима Закона о електронском потпису. Апликацију могу да преузму само запослени у оквиру државних органа и који приступају страници унутар мреже државних органа.

Преузимање апликације за електронско потписивање