УПУТСТВА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА за здравствену књижицу:


Кораци за попуњавање обрасца захтева за ЗА ЈЕДНУ ОСОБУ

НАПОМЕНА: са свог корисничког налога на Порталу еУправа НЕ МОЖЕТЕ подносити Захтев за другу особу


Кораци за попуњавање обрасца захтева за ЗА ВИШЕ ОСОБА
НАПОМЕНА: Захтев за више особа можете поднети са свог налога САМО ако сте ВИ носилац здравственог осигурања за те особе.


УПУТСТВO ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ И ПРИЈАВУ - креирање корисничког налога


Регистрација корисничког налога и Пријава на Порталу еУправа  ОТВОРИ УПУТСТВО


Уређивање профила, преглед и праћење статуса поднетих захтева  ОТВОРИ УПУТСТВО


Најчешће постављена питања и одговори:


Како да нађем услугу „Захтев за издавање здравствене картице и замену здравствене књижице здравственом картицом“?


ОДГОВОР:
На главној страници Портала, у групи намењеној грађанима, одаберете област „Здравље“ па затим област „Здравствено осигурање“.

Други начин да дођете до услуге је да на почетној страници у хоризонталној навигацији одаберите „Услуге“ затим „Преглед услуга по надлежном органу“.

На списку институција пронађите Републички Фонд за здравствено осигурање и кад отворите ту страницу на списку услуга постоји и услуга „Захтев за издавање здравствене картице и замену здравствене књижице здравственом картицом“.


Где да нађем ЛБО?


ОДГОВОР: На предњој страни старе (папирне) здравствене књижице можете видети ваш ЛБО (лично број осигураника).

RFZO


Како да знам којој филијали или испостави припадам, тј. којој филијали или испостави треба да поднесем захтев за замену књижице?


ОДГОВОР:
На предњој страни старе (папирне) здравствене књижице можете видети којој Филијали/Испостави здравственог осигурања припадате.

Проверу можете урадити на сајту РФЗО опцијом „Начин провере исправе о осигурању“. 

Користећи ову форму, можете проверити:
- Датум до ког је оверена Ваша здравствена исправа,
- Датум поништавања здравствене исправе (уколико је она поништена)
- Такође, претрагом се добија податак о матичној филијали и Ваши иницијали


Након унетог ЛБО броја, на обрасцу добијам поруку „Морате се јавити својој матичној филијали ради замене здравствене легитимације“?


ОДГОВОР:
Две су могуће опције. 

Прва и најчешћа је да сте, поднели захтев филијали или испостави којој не припадате. Податак о филијали или испостави којој припадате, можете видети на својој старој здравственој књижици.

Потребно је да Захтев поднесте баш тој испостави или филијали којој припадате, у противном ћете добити овакву поруку.

Друга опција је да немате активну пријаву на обавезно здравствено осигурање.

Проверу можете урадити на сајту РФЗО опцијом Начин провере исправе о осигурању

Користећи ову форму, можете проверити:
- Датум до ког је оверена Ваша здравствена исправа,
- Датум поништавања здравствене исправе (уколико је она поништена)
- Такође, претрагом се добија податак о матичној филијали и Ваши иницијали


Да ли је могућа достава картице здравственог осигурања поштом?


ОДГОВОР:
Да, уколико сте приликом попуњавања захтева назначили да „Желите доставу“.


Да ли могу да се региструјем на Порталу еУправа на своје име, а да за друго лице поднесем захтев за здравствену књижицу?


ОДГОВОР:
Не, уколико Ви нисте носилац осигурања за ту другу особу. 

Уколико сте ви носилац осигурања за ту другу особу, онда можете једним захтевом поденти Захтев за себе и за то друго лице за које сте ВИ носилац здравственог осигурања.

Да ли могу да поднесем захтев за неко друго лице?


ОДГОВОР:
Захтев преко Портала можете са свог корисничког налога, да поднесете за себе и за чланове домаћинства САМО уколико сте ВИ носилац здравственог осигурања за та лица.

Како плаћам трошкове?


ОДГОВОР:
Приликом подношења захтева на Порталу, добићете параметре за уплату на екрану. Са тим добијеним параметрима, уплату можете извршити на шалтерима Поште или Банке, или путем Вашег еБенкинга или мБанкинга. 

Када уплатите износ, након прокњижене уплате, на Порталу ћете видети да је Ваш захтев у статусу „Плаћено“. РФЗО тек тада узима Ваш захтев у обраду.
Захтеве који нису плаћени РФЗО не узима у обраду.

Ако сте одабрали опцију да Вам се картица здравственог осигурања испоручи на кућну адресу износ за уплату је 469,00 динара (трошкови израде књижице здравственог осигурања + трошкови испоруке). Приликом преузимања картице здравственог осигурања није потребно ништа додатно плаћати поштару.

НАПОМЕНА: потребно је да уплату извршите тачно са оним подацима које сте добили на екрану након подношења захтева (
износ, број рачуна и позив на број).

Поднео/ла сам више од једног захтева, али сам платио/ла само један?


ОДГОВОР:
РФЗО ће обрадити само онај захтев који је и плаћен. Захтеви који буду у статусу „Није плаћено“ неће бити разматрани.

Уколико сам наручио-ла картице здравственог осигурања за себе и друга лица за које сам носилац осигурања колики су трошкови доставе?


ОДГОВОР:
За сваку поручену картицу трошкови израде и доставе
по картици су 469,00 динара. Поднео-ла сам захтев за замену здравствене књижице са опцијом доставе на кућну адресу.

Да ли треба да платим 469,00 динара одмах или тек кад добијем књижицу на кућну адресу?


ОДГОВОР:
Уколико сте Захтев поднели преко Портала еУправа, потребно је да уплату извршите одмах након подношења захтева у пошти, банци или вашим еБенкингом. РФЗО ће у обраду узети захтеве, тек када захтев буде у статусу „Плаћено“ . 

Приликом преузимања здравствене књижице не плаћате ништа.

Да ли ми важи уплатница коју сам већ раније уплатио-ла?

ОДГОВОР:
Не, за грађане који су већ извршили уплату таксе, а желе да поднесу захтев преко Портала еУправа не важе те уплатнице. 

За Захтеве који су поднети преко Портала еУправа, имамо увид само за уплате које су извршене са параметрима које сте добили приликом подношења захтева преко овог портала.


Да ли је замена здравствене књижице преко Портала еУправа омогућена и за правна лица?


ОДГОВОР:
Не, уколико послодавац, односно обвезник уплате доприноса, хоће да изврши замену здравствених књижица за своје запослене раднике и чланове њихових породица, захтев се подноси од стране послодавца или овлашћеног лица послодавца, који преузима израђене КЗО. 

Образац захтева који попуњавају овлашћена лица послодавца можете преузети
ОВДЕ.

Више информација у вези са овим питањем имате на сајту Републичког фонда за здравствено осигурање
.