Преглед услуга по надлежном органу(отвори) (затвори)

На овој страни можете видети преглед свих надлежних органа, односно органа државне управе који пружају одређене услуге преко Портала еУправа.

Избором одређеног органа државне управе, добићете списак свих услуга, које тај орган пружа.

Уколико услуга садржи оригинални образац онда поред имена услуге постоји симбол .

Уколико се услуга може извршити електронским путем онда поред имена услуге постоји симбол .

Даљим избором добијате детаљније информације о услузи, као могућност да је извршите, уколико је то понуђено, и електронским путем.