Предшколска установа"Дечја радост"Свилајнац

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА :

САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ;

ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ;

ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ;

ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ;

ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ;

ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ;

ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА;

ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА;

ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД;

ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Предшколску установу ,,Дечја радост“ Свилајнац

Датум објављивања/ажурирања

15.04.2019.

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа ,,Дечја радост“

Адреса: Радничка 1, Свилајнац

Телефон  035/312-004

Адреса електронске поште decjaradostsv@gmail.com

Надзорни орган

Градска/Општинска управа Свилајнац

Опис

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника

деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле);

деца узраста од 3-5,5 година целодневни боравак

деца узраста од 3-5,5 година полудневни боравак

деца узраста од 5,5-6,5 година (припремно предшколски програм) целодневни боравак

деца узраста од 5,5-6,5 година (припремно предшколски програм) полудневни боравак

Ограничења (или неки други интуитиван назив)(ко може а ко не може поднети пријаву онлине)

Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље (где један од родитеља није уписан у матичној књизи детета), за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др.Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

Где и како

1. Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста).

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

2. Пријава за упис непосредно у управи Предшколске установе и путем сајта www.vrticsvilajnac.com

У управи Предшколске установе, упис деце ће се вршити радним данима у периоду од 8,00 до 15,00 сати 2019 . године.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности

или сам прибавља непходну целокупну или део документације

Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Правни основ

Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17, 27/2018 – други Закони и 10/2019);

Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17, 113/2017 – други Закон, 95/2018 – други Закон и 10/2019);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);

Статут Предшколске установе

Корисни линкови

Сајт установе www.vrticsvilajnac.com

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Предшколска установа"Дечја радост"Свилајнац

-

Радничка 1

00000000

-

еАнкете