Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад


Назив услуге

Упис деце у Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад

Датум објављивања (последњег ажурирања)

23.04.2017. 

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад

Адреса: Нови Сад, Павла Симића број 9
Телефон  021/420 439
Адреса електронске поште (e-mail)  puns@nspoint.net

Надзорни орган

Град Нови Сад – Градска управа за образовање   

Опис

Предшколска установа расписује Конкурс за упис деце за  радну 2018/2019. годину. Конкурс се објављује у недељу 22.04.2018. године у дневном листу „Дневник“ и траје од 23.04.2018. године до 09.05.2018. године.

Текст Конкурса за упис деце садржи:

   -   назив објеката и врсту боравка,
   -   број слободних места по објектима, узрасним групама и врсти боравка,
   -   време и место пријема пријава на Конкурс за упис деце,
   -   рок за подношење пријаве, и
   -   документацију која се подноси уз пријаву и друге потребне податке.

У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника:

   -   деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле);
   -   деца узраста од 3-6,5 година целодневни боравак
   -   деца узраста од 3-6,5 година полудневни боравак

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1.     Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на карају овог текста).

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на карају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

НАПОМЕНА: Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др.Предшколска установа није у могућности да пријхвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

2.     Пријава за упис непосредно на писарници Предшколске установе

На писарници Предшколске установе,у периоду од 23. априла до 9. маја 2018. године, и то понедељком, уторком, четвртком и петком у периоду од 08-14 часова, а средом од 8-17 часова.

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

   -         дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности
   -         или сам прибавља непходну целокупну или део документације
             Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ


Правни основ

Члан 17.Закона о основама система образовања и васпитања (,,Службени гласник РС”, број 88/17);

Чл. 13-14.Закона о предшколском васпитању и образовању (,,Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 101/17);

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу („Службени гласник РС”, број 44/11);

Статут Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови СадПредшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад

-

Павла Симића 9

000

-

еАнкете