Град Шабац

Пријава комуналној полицији - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава комуналној полицији - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Правни основ

Закон о комуналној полицији
Одлука oрганизацији градске управе

Опис

Комунална полиција на територији града образује се законом за одређене комунално-полицијске и друге послове чијим обављањем се обезбеђује извршавање надлежности града у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и надзор над применом закона и других прописа из комуналне области, као и остваривање надзора у јавном, градском у приградском саобраћају.

Где и како

Подношење захтева, пријава и добијање потребних информација, заинтересована лица могу добити:
- директним обраћањем на пријавном шалтеру у ул. Јанка Веселиновића бр. 20, Шабац;
- обраћањем на телефон 015/345-700; 015/341-919;
- или путем е-mail: komunalna.policija@sabac.org


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете