Град Шабац

Oдлагање плаћања дугованог пореза на рате за физичка лица - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Oдлагање плаћања дугованог пореза на рате за физичка лица - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Правни основ

Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис

Одлагање плаћања дугованог пореза на рате јесте могућност која се на основу закона даје пореском обвезнику ако би плаћање пореске обавезе представљало непримерено велико оптерећење за обвезника као и ако би му нанело битну економску штету.

Где и како

За одлагање плаћања пореске обавезе на рате потребно је поднети:
- захтев за одлагање плаћања пореске обавезе
- доказ о уплати локалне административне таксе

Место и начин подношења захтева за одлагање плаћања пореске обавезе:
- Градска управа града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, лично предајом захтева на Јединственом шалтеру или путем поште;
- Преко портала Е-управа, уз отворени налог или поседовање електронског сертификатa

Начин достављања решења о одлагању плаћања пореске обавезе:
- лично, код овлашћеног службеног лица,
- поштом, на адресу остављену у поднетом захтеву,
- електронски, на е-mail aдресу остављену у захтеву

Радно време са обвезницима
лично: понедељак - петак од 07:30 до 15:30 часова
телефоном: понедељак - петак од 7:30 до 15:30:00 часова
број телефона: 015/364-157


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете