Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је регулаторна установа Републике Србије, одговорна за регулативу фармацеутског тржишта Србије. Агенција обезбеђује услуге издавања дозвола, одобрења и уверења за хумане и ветеринарске лекове и медицинска средства, као и контроле квалитета лекова и медицинских средства које испуњавају захтеве, потребе и очекивања корисника, захтеве закона и других нормативних докумената.

Захтев за подношење захтева за ИЗМЕНУ И ДОПУНУ клиничког испитивања за ХУМАНИ ЛЕК
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за измену и допуну клиничког испитивања за хумани лек

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Надзорни орган

Министарство здравља Републике Србије

Опис

Подносилац захтева може поднети Агенцији за лекове и медицинска средства Србије захтев електронским путем

Где и како

Захтев подносилац захтева подноси електронским путем уз обавезно коришћење дигиталног сертификата. Приликом подношења захтева подносилац захтева доставља Агенцији за лекове и медицинска средства Србије и додатну документацију електронским путем. Документација која се доставља уз захтев мора бити у једном од следећих формата: .пдф, word.

Након подношења захтева електронским путем од стране корисника услуга Агенције, захтев ће бити достављен електронским путем писарници Агенције, а након доспећа захтева у писарницу Агенције, корисник услуге Агенције ће добити потврду о пријему сваког поднетог захтева, као и профактуру која се односи на поднети захтев на један од изабраних начина: мејл или лично преузимање.  

У циљу решавање поступка по поднетом захтеву подносилац захтева доставља документацију, а у складу са Правилником који се налази на сајту Агенције за лекове и медицинска средства Србије у функционалној области Регулатива

Корисни линкови

www.alims.gov.rs/regulativaИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

http://www.alims.gov.rs

Војводе Степе 458

+381 11 / 395-11-47

+381 11 / 395-11-31

еАнкете