Град Сремска Митровица

Пријава Комуналној инспекцији - Сремска Митровица
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Комуналној инспекцији

Орган задужен за спровођење

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ,КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
- КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА-
Трг Светог Димитрија 8, 22000 Сремска Митровица 

Опис

Комунална инспекција Града Сремска Митровица обавља послове везане за одржавање комуналног реда на територији градске општине, спроводи прописе којима се уређује комунални ред, кроз вршење комуналног инспекцијског надзора прати извршавање закона и прописа града који се односе на обављање комуналних делатности, коришћење, чување и одржавање комуналних објеката, уређивање зграда, површина јавне намене, површина у  јавном коришћењу и осталих површина, добара у општој употреби као и друге послове утврђене законом и прописима града.

Где и како

Пријаву Комуналној инспекцији странка може поднети надлежном органу управе:
- Online кликом на плаво дугме  еУслуга (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска  Митровица
и преко сајта Града Сремска Митровица - избором еУслуге или еУправа).
- образац пријаве можете и одштампати, попунити и предати лично или поштом  на адресу  Комуналне инспекције, Светог Димитрија 8 22000, Сремска Митровица
- путем телефона: 022/610-566, локал 17  

За сва додатна питања: контакт телефон: 022/610-566, локал 21 или на е-mail: veradronic@gmail.com 

Правни основ

Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015),
Закон о Комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016)  и
Градске одлуке Града Сремска Митровица којима се регулишу комуналне делатности.

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете