Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за остваривање права на родитељски додатак мајке

Орган задужен за спровођење

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одсек за друштвену бригу о деци и борачко-инвалидску заштиту

Опис

Поступак се покреће подношењем захтева за родитељски додатак, уз захтев подносилац прилаже сву потребну документацију, након чега референт доноси решење о признавању или одбијању.

Где и како

Захтев се подноси у шалтер сали , на шалтеру број 6, а информације се добијају на број телефона 023/315-005

Правни основ

Члан 18 и 192.. став 1. Закона о општем управном поступку (Сл. лист  СРЈ бр.33/97, 31/01 и Службени гласник бр. 30/10), члан 14-16 Закона о финансијској подршци породици са децом (Службени гласник РС бр. 16/12, 115/05 и 107 и члан 16-18 Правилника о ближим условима и начину остваривања права на финансјску подршку породици са децом (Службени гласник РС бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10 и 73/10)

Корисни линкови
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете