Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Накнада зараде за време породиљског одсуства
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Накнада зараде за време породиљског одсуства

Орган задужен за спровођење

ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Одсек за друштвену бригу о деци и борачко - инвалидску заштиту

Опис

Документација : захтев, извештај о привременој спречености (дознака), извод, уговор о раду анекси, потврда о дужини неп. стажа, решење о породиљском и неги , потврда о личном дохотку за 12 месеци, обрачунске листе за 12 месеци, изводи из појединачне пореске пријаве, изводи за нето, порез и доприносе, основица на коју се плаћају доприноси (за власнике), почетно решење из Агенције за привредне регистре, решење о именовању пословође или привременом затварању радње, извештај надлежне службе да је дете мртво рођено 

Где и како

Захтев можете поднети и електронским путем (дугме еУслуга) или  у канцеларији број  13, а информације се добијају на број телефона 023/315-0192

Правни основ

Члан 94, 94а и 104. Закона о раду, Службени гласник ( 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013,) Члан 10-13, Закона о финансијској подршци породици са децом, Службени гласник (16/02, 115/05, 107/09). ЧЛан 6 правилника Службени гласник (29/02, 27/11)         

Корисни линкови

www.zrenjanin.rs


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете