Град Лозница

Промене у бирачком списку
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за промену у бирачком списку

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И ПИСАРНИЦЕ

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе. 

Сврха административног поступка је промена података у бирачком списку (промена имена или презимена бирача, пребивалишта или личних података), што је предуслов да би подаци били ажурирани са стварним стањем. По окончању административног поступка странка добија решење о промени података у бирачком списку.

НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Анђелка Глишић, виши сарадник
                                                           Телефон: 015/879-278
                                                           Е-маил: biracki.spiskovi@loznica.rs
 
Захтев се подноси у канцеларији 110 (I спрат - нови део зграде), Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Рок за потпуно решавање захтева: 1 радни дан.

Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете