Министарство правде

Уколико желите да извршите претрагу свих предмета према врсти и броју предмета, приступајући судији или имену странке, посетите ПОРТАЛ СУДОВА СРБИЈЕ на адреси http://www.portal.sud.rs

Полагање правосудног испита


Назив услуге

Полагање правосудног испита

Корисници услуге:

Дипломирани правници држављани Републике Србије, држављани других држава уколико је приправнички стаж обављен на територији Републике Србије

Надлежна служба:

Одељење за правосудне професије

Начин подношења захтева/пријаве:

Образац захтева, прилози (пошта, лична достава на писарници)

Услови полагања:

Правосудни испит може полагати лице које је дипломирало на Правном факултету и које је после завршеног правног факултета стекло радно искуство на пословима правне струке и то:

- две године у суду, јавном тужилаштву, јавном правобранилаштву и адвокатури;

- три године у органу за прекршаје, другом државном органу, органу територијалне аутономије и локалне самоуправе;

- четири године у предузећу, установи или другој организацији.

Адреса:

Немањина 22-26, 11000 Београд, Правни фалултет у Београду (полагање писменог дела испита)

Такса:

 280,00 динара (Републичка административна такса)

Накнада:

 15.600,00 динара

Правни оквир:

 Закон о правосудном испиту, Правилник о програму правосудног испита, Правилник о полагању правосудног испита

Информације:

 Одељење за правосудне професије (0113622559, bojana.jorovic@mpravde.gov.rs), Контакт центар Министарства правде (0117858000, kontakt@mpravde.gov.rs)Коментари

Министарство правде

http://www.mpravde.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 7858 - 000

-

еАнкете