Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Пријава рођења детета
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава рођења дететa

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
Одсек за управно-правне послове и послове матичара

Опис

Поступак се покреће подношењем захтева за пријаву рођења детета. Након одређивања личног и скраћеног личног имена новорођенчета, сачињавања записника о пријави рођења и евентуалног узимања изјаве о признању очинства, шаље се захтев МУП-у Републике Србије ради одређивања јединственог матичног броја грађана.

Након спровођења поступка, подносиоци добијају извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству.

Где и како

Захтев за пријаву рођења детета можете поднети у Одсеку за управно-правне послове и послове матичара, Одељења за општу управу Градске управе Града Зрењанина у канцеларији бр. 17, а детаљније информације можете добити на телефон 023/3150140 или на e-mail poslovi.uprave@zrenjanin.rs

Корисни линкови

http://www.zrenjanin.rs/ 

Правни основ

Члан 47. Закона о матичним књигама („Службени гласник РС“)

Члан 23. Закона о матичним књигама, тач.24 Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига и члана 46. Закона о држављанству РС („Службени гласник РС“)

Члан 83. Закона о матичним књигама, тач.94-106. Упутства о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига и члана 49. Закона о држављанству

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете