Општина Врњачка Бања

Издавање извода из матичне књиге венчаних
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање извода из матичне књиге венчаних на домаћем или међународном обрасцу.

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Надзорни орган

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Опис

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних на домаћем или међународном обрасцу, подноси заинтересовано лице надлежном органу управе, по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице венчања, користећи доступне начине за подноше захтева ( лично, преко заступника или сервиса е-Управе ). Уз захтев обавезно прилажти доказ о уплаћеној Републичкој административној такси, користећи податке за уплату наведене у рубрици НАПОМЕНА из  оргиналног обрасца.

Где и како

Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних, подноси заинтересовано лице надлежном органу управе по месту вођења матичне књиге у којој је извршен упис чињенице венчања.

Изводи из матичних књига и уверења садрже последње податке који су уписани у матичну књигу до датума издавања извода.

Сагласно чл. 82. Закона о матичним књигама ("Службени гласник РС", бр. 20/09), изводи из матичних књига немају ограничени рок важења од дана издавања, а за употребу издатог извода из матичних књига који не садрже последње податке уписане у матичну књигу одговорно је лице које га стави у правни саобраћај.

Правни основ

Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/2009. од 19.03.2009. године)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/2009. од 25.12.2009. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Врњачка Бања

http://vrnjackabanja.gov.rs/

Крушевачка 17

036/611-300

036/611-307

еАнкете