Градска општина Нови Београд

Одређивање броја посебног дела зграде
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Одређивање броја посебног дела зграде

Орган задужен за спровођење

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕОГРАД
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Опис

Број посебног дела зграде одређује се решењем Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање у року од 15 (петнаест) дана од дана подношења уредног захтева странке.

Где и како

Решење о одређивању броја посебног дела зграде  садржи податке о посебном делу зграде за који се број одређује, као и сам број који је у том поступку додељен

Уз захтев за издавање
Решења о одређивању броја посебног дела зграде подноси се:

1.      Правоснажнa грађевинскa и употребнa дозволa за предметни објекат

 


           
2.  Доказ о уплати административне таксеНАПОМЕНА: Захтев улази у процедуру обраде онда када је захтев комплетан, тј. када има
потпуну документацију.

Правна подлога

Закон о општем управном поступку( „Службени гласник РС“ број 18/16, 95/18) 

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете