Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Агенција за лекове и медицинска средства Србије је регулаторна установа Републике Србије, одговорна за регулативу фармацеутског тржишта Србије. Агенција обезбеђује услуге издавања дозвола, одобрења и уверења за хумане и ветеринарске лекове и медицинска средства, као и контроле квалитета лекова и медицинских средства које испуњавају захтеве, потребе и очекивања корисника, захтеве закона и других нормативних докумената.

Преузимање регистра лекова и медицинских средстава
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Преузимање регистра лекова и медицинских средстава

Орган задужен за спровођење

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

Надзорни орган

Министарство здравља Републике Србије

Опис

Правна лица могу преузимати регистар лекова за употребу у хуманој и ветеринарској медицини и медицинских средстава, за које је Агенција издала дозволу за лек односно медицинско средство.
Циљ ове услуге је преузимање података о лековима и медицинским средствима који се могу употребити у даље сврхе рада правних лица, а посебно у оквиру развоја е-Здравља Републике Србије. Регистар лекова и медицинских средстава  омогућава преузимање шифарника података о лековима и медицинским средсвтима из релационе базе података Агенције за лекове и медицинска средства Србије.

Шифарник лекова обухвата следеће податке: назив лека, врста решења, генерички назив лека, произвођач, носилац дозволе, облик и паковање, режим издавања, број решења, датум решења, датум важења решења, ЈКЛ, АТЦ, и ЕАН. Преузимање шифарника лекова је омогућено у .xls и .csv формату.

Шифарник медицинских средстава (МС) обухвата следеће податке: врста решења (захтева), назив МС, генерички назив МС, класа МС, категорија МС, број решења, датум решења, датум важења решења, произвођач,  произвођач - адреса, носилац  уписа у Регистар МС, носилац  уписа у Регистар МС - адреса. Преузимање шифарника МС је омогућено у .xls формату. 

Где и како

Е-услуга, која се односи на преузимање регистра из Агенције за лекове и медицинска средства Србије, је доступна 24 сата дневно, 7 дана у недељи.
Интернет апликација, која омогућава преузимање регистра налази се и на сајту
www.alims.gov.rs
Уколико желите да преузмете шифарник лекова у одговарајућем формату (.xls и/или .csv) за употребу у хуманој /ветеринарској медицини изаберите дугме Регистар ХУМАНИХ или ВЕТЕРИНАРСКИХ лекова.
Уколико желите да преузмете шифарник медицинских средстава у формату (.xls)  изаберите дугме Регистар МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА.

Правни основ

Закон о лековима и медицинским средствима Србије („Службени гласник РС”, бр. 30/10 и 107/12)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Агенција за лекове и медицинска средства Србије

http://www.alims.gov.rs

Војводе Степе 458

+381 11 / 395-11-47

+381 11 / 395-11-31

еАнкете