Градска општина Нови Београд

Повећање процента инвалидитета
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Повећање процента инвалидитета

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд
Одељење за друштвене делатности
Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему захтев са медицинском документацијом везаном за основ инвалидитета, не старијом од шест месеци се обрађује и Одсек за борачку и инвалидску заштиту цео инвалидски предмет доставља на лекарску комисију ради давања налаза и мишљења. 

Где и како

Уз захтев се подноси медицинска документација у oригиналу или оверене фотокопије и предаје у одсек или на оисарницу. По пријему налаза и мишљења лекарске комисије доноси се решење. Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл.гл. РС“, бр.52/96),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

31/01,”Сл.гласник РС“;бр.30/10,18/16 и одредбе чл.9.,103.и 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете