Градска општина Нови Београд

Помоћ у случају смрти војног инвалида
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Помоћ у случају смрти војног инвалида

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд
Одељење за друштвене делатности
Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему, захтев се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење.

Где и како

Уз захтев се подносе докази у oригиналу или фотокопији:

 - извод из матичне књиге умрлих,

- рачуна трошкова сахране, личне карте носиоца трошкова сахране,  картице текућег рачуна и оверена изјава са два сведока о старању о војном инвалиду најмање годину дана пре смрти и предаје у одсек или на писарницу.

Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

31/01,”Сл.гласник РС“ бр. 30/10,18/16 и одредбе чл.9.,103. И 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете