Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

8.2. Захтев за разгледање списа
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

08.2. Захтев за разгледање списа

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Поступак започиње подношењем захтева.
Захтев се након пријема доставља организационој јединици која захтев додељује обрађивачу предмета.
Након поступања по захтеву обавештава се подносилац захтева. 

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника:

Соња Подунавац, секретар

Телефон: 011/ 3309-191
Е-маил: inspekcija@beograd.gov.rs

Подношење захтева се врши електронски, преко портала еУправе, након чега се доставља надлежној организационој јединици.
Након пријема захтева у сектору, врши се додела захтева обрађивачу предмета, за који је поднет захтев за разгледање списа. Поступање по захтеву и обавештење подносиоцу захтева мора да се заврши у року од 8 дана.
Обавештавање подносиоца захтева се врши електронски преко портала еУправе.

Законски рок за поступање по захтеву је 8 дана.

Правни основ

- Чл.64-65.Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' 18/16)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете