Град Лозница

Регистрација и овера реда вожње
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Регистрација и овера реда вожње

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ ЈАВНОГ И ПРИВАТНОГ СЕКТОРА

Опис

Сврха административног поступка је регистрација и овера реда вожње за линије у градско - приградском превозу путника, а што је неопходно (утврђено важећим прописима) за обављање делатности градско - приградског превоза путника на територији града Лознице. По окончању административног поступка странка добија решење о регистрацији и овери редова вожње за линије у градско - приградском превозу путника на територији града Лознице.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Ненад Ђукановић, стручни сарадник за саобраћај и комуналне делатности
                                                             Телефон: 015/879-274
                                                             Е-маил: ndjukanovic@loznica.rs
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је 1 дан од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Рок за потпуно решавање захтева: 1 дана.
Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о превозу у друмском саобраћају  ("Службени гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011)
Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и " Службени гласник РС ", бр. 30/2010)
Одлука о организацији и начину обављања градског и приградског линијског превоза путника на територији града Лознице


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете