Град Лозница

Борачки додатак
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Борачки додатак

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Опис

Сврха поступка је да се ратним војним инвалидима који су запослени, а зарада им је ниска, призна право на борачки додатак како би се побољшао њихов материјални положај.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Зорица Павловић, сарадник за послове борачко-инвалидске заштите
                                                        Сања Шункић, самостални извршилац на пословима борачко-инвалидске заштите
                                                           Телефон: 015/879-246, 875-272
                                                           Е-маил: borackazastita@loznica.rs, ssunkic@loznica.rs
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. 
Рок за преглед потпуности предмета је 3 дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Сви рокови су у радним данима.
Рок за решавање потпуног предмета: 3 дана.

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Службени лист СРЈ", бр. 24/98, 29/98 - испр. и 25/2000 - одлука СУС и "Службени гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон и 111/2009 - др. закон)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете