Град Лозница

Закључење брака
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Закључење брака

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Сврха административног поступка је закључење брака.

Где и како

На захтев будућих супружника спроводи се законом прописан поступак пријављивања за закључење брака, а након тога у заказано време и свечани чин закључења брака. По окончању поступка странке добијају извод из матичне књиге венчаних.
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 сати. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединица, јавних предузећа, установа институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.         

Правни основ

Породични закон ("Службени гласник РС", бр. 18/2005 и 72/2011 - др. закон)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011 и 5/2013)
Статут града Лознице
Одлука о градској управи града Лознице

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете