Град Лозница

Признање очинства
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Признање очинства

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Сврха административног поступка је упис оца детета рођеног ван брака.

Где и како

На захтев оца детета који се обраћа матичној служби спроводи се законом прописани поступак, укључујући и давање изјаве о признању очинства. По окончању поступка, странка добија извод из МК рођених за дете.
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 сати. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.

Правна подлога

Породични закон ("Службени гласник РС", бр. 18/2005 и 72/2011 - др. закон)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011 и 5/2013)
Статут града Лознице
Одлука о градској управи града Лознице

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете