Град Лозница

Дозвола за транспорт отпада
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Дозвола за транспорт отпада

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис

Лице које врши сакупљање, односно транспорт, отпад сакупља од произвођача или власника и транспортује га до постројења за управљање отпадом. Дозволе се доносе у форми решења.

Где и како

Захтев се подноси у Градском услужном центру на шалтеру 8., ул. Карађорђева 2, 15300 Лозница, радним данима од 07h до 15h.

Правни основ

Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС" број 36/2009 и 88/2010)

НАПОМЕНА

Рок за преглед потпуности предмета је 3 (три) дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 (два) дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединица, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева. Сви рокови су у радним данима.

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете