Градска општина Чукарица

Захтев за субвенцију Инфостана
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за субвенцију Инфостана

Орган задужен за спровођење

Одељење за друштвене делатности Управе Градске општине Чукарица

Опис

Обрада захтева за субвенцију Инфостана за кориснике борачко - инвалидске заштите. По пријему, Ваш захтев ће бити прослеђен у Градску Управу, Сектору за Борачко инвалидску заштиту на даљу надлежност. Обавештење о одобреној субвенцији ћете добити уз  рачун Инфостана.

Правни основ

Одлука Скупштине града Београда - Интервентне мере заштите најугроженијих грађана („Сл. Лист Града Београда“ број 19/95, 13/96, 22/98,10/99,...25/10, 39/10, 5/12, 41/12)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Чукарица

www.cukarica.rs

Шумадијски трг 2

+381 (11) 30 52 100

-

еАнкете