Градска општина Чукарица

Извештај из службене евиденције државне својине
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Извештај из службене евиденције државне својине

Орган задужен за спровођење

Одељење за имовинско - правне послове ГО Чукарица

Опис

Обавештење о актима издатим од стране локалне самоуправе за предметну катастарску парцелу старог премера (земљишно - књижног) који се налазе у евиденцији Одељења за имовинско правне и стамбене послове.

Захтев се подноси за једну катастарску парцелу и катастарске парцеле настале деобом предметне основне катастарске парцеле.

Где и како

Достава извештаја крајњем кориснику се врши ПоштомИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Чукарица

www.cukarica.rs

Шумадијски трг 2

+381 (11) 30 52 100

-

еАнкете