Министарство трговине, туризма и телекомуникација

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација обавља послове државне управе који се односе и на: област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја; уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; инспекцијски надзор; утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја; утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција; одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција; утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори, као и друге послове одређене законом.

Жалба на рад поштанског оператора - физичкa лицa
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Жалба на рад поштанског оператора

Орган задужен за спровођење

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација
Сектор за електронске комуникације, информационо друштво и поштански саобраћај
Одељење за поштански саобраћај
Група за инспекцијски надзор

Надзорни орган

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација

Опис

Инспектор за поштанске услуге врши надзор над обављањем поштанских услуга на територији Републике Србије. Инспектор за поштанске услуге је дужан да узме у поступак пријаве грађана, предузећа и других правних лица које се односе на рад поштанских оператора и да о резултатима поступка, у примереном року обавести подносиоца пријаве.
У зависности од природе утврђене неправилности по поднетој пријави, инспектор може наложити отклањање утврђене неправилности, наредити повраћај више наплаћене поштарине, поднети пријаву за привредни преступ, прекршај или кривично дело.

Где и како

Представку и у писаном облику можете доставити писарници Министарства спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Немањина 22-26, 11000 Београд

Корисни линкови

www.mtt.gov.rs


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство трговине, туризма и телекомуникација

http://www.mtt.gov.rs

Немањина 22-26

011/ 311-34-32

011/ 311-46-50