еПартиципација(отвори) (затвори)

На страни Јавне расправе сви заинтересовани могу слати коментаре, сугестије и  прилагати докуменате у вези са предметом јавних расправа.

Орган државне управе који покрене јавну расправу, задржава право да не објави у целини или делимично коментаре који нису у вези са предметом јавне расправе.

Електронска партиципација (еПартиципација) је термин који означава употребу информационо-комуникационих технологија (ИЦТ) у процесима јавног управљања и владања. Углавном се односи на квалитетнији контакт између грађана и представника власти, на начин да омогућава комуникацију без нужности физичког присуства актера дијалога. Као таква еПартиципација је у потпуној корелацији са електронском демократијом (еДемократија) и електронским управљањем (еУправљање) тј. омогућава њихову техничку изведбу.

Алати електронске партиципације могу бити wiki платформе, друштвене мреже, блогови, интернет телефонија и друге апликације базиране на Web 2.0 технологији.

Портал еУправа Републике Србије снажно подржава концепт еПартиципације, укључивањем свих заинтересованих грађана у процесе Јавних расправа.

еПартиципација

Јавне расправе          Информатори о раду