eUprava(otvori) (zatvori)

Dobro došli na Portal eUprava Republike Srbije!

Na ovoj strani možete brzo i jednostavno pristupiti najvažnijim sadržajima Portala, kao što su elektronske usluge, najnovije vesti, najčešće postavljana pitanja itd. Elektronske usluge možete pretraživati po više kriterijuma – prema životnoj situaciji, početnom slovu, kao i prema nadležnom organu koji je zadužen za sprovođenje usluge.

Preporučujemo da se registrujete na strani Registracija (klikom na link Registracija koji se nalazi u gornjem desnom uglu), kako bi mogli da iskoristite dodatne sadržaje i mogućnosti dostupne samo registrovanim korisnicima.

Izvršavanje nekih elektronskih usluga dostupno je samo korisnicima prijavljenim putem elektronskog sertifikata, u zavisnosti od potrebnog stepena autentifikacije koji zahteva organ državne uprave koji pruža uslugu. Na strani Tehnički uslovi možete se upoznati sa tehničkim preduslovima za izvršavanje elektronskih usluga na Portalu koje zahtevaju korišćenje elektronskog sertifikata.najnovije vesti

Elektronska prijava deteta u predškolsku ustanovu od danas u Smederevu i Inđiji

1.4.2019 8:00:00

Prijava deteta u predškolsku ustanovu putem nacionalnog Portala eUprava od danas omogućena u gradovima Smederevo i Inđija. Roditeljima je omogućeno da bez odlaska na šalter, zahvaljujući potpuno elektronskoj usluzi, obave prijavu deteta putem usluge eVrtić.

Porez na imovinu i drugi izvorni javni prihodi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije

31.12.2018 12:00:00

Informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima od 1. januara će biti dostupni na klik građanima, privredi i državi preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije.

Sve vesti