Читај ми!

Пројекат "Подршка развоју еУправе"

02.08.2011 16:06

Пројекат "Подршка развоју е-Управе", финансиран у оквиру ЕУ/ИПА програма 2010, има за циљ подршку реформе државне управе у Републици Србији, у складу са захтевима ЕУ, путем јачања интероперабилности и неопходне људске и техничке основе за обезбеђивање ефикасних електронских сервиса.

Пројекат се састоји од четири компоненте:

- Законодавне
- Инфраструктуре е-Управе
- Институционална и капацитетна изградња
-Сервиса е-Услуга

Пројекат је започео фебруара 2011. године и трајаће 18 месеци. Тренутно је завршена почетна фаза и започео је процес имплементације.

Републички геодетски завод, као једна од кључних институција, укључен је у пројекат у оквиру компоненте Сервиса е-Услуга по питању издавања грађевинских дозвола.

Циљ ове компоненте је да се подстакне спровођење стратегије о информационом друштву кроз развој приоритетних електронских јавних услуга. Штавише, ова компонента има за циљ да подржи даљи развој основних јавних услуга грађана путем коришћења е-управе.


Пошаљи на:  


Право коментарисања имају само регистровани корисници. Регистрацију можете извршити на страници Регистрација


Коментари

категорије

aрхива

Тражи