еУправа(отвор) (Заври)

Витайце на порталу еУправа Републики Сербиї!

На тим боку можеце швидко и єдноставно приступиц ґу найважнєйшим змистом Порталу, як цо то електронски услуги, найновши висти, найчастейше поствяни питаня итд. Електронски услуги можеце преглєдовац по вецей критериюмох – по животней ситуациї, початней букви, як и по компетентним орґану хтори задлужени за запровадзованє услуги.

Препоручуєме же бисце ше реґистровали на боку Реґистрация (зоз кликом на линк Реґистрация хтори ше находзи у горнїм правим углє) же бисце могли вихасновац додатни змисти и можлївосци яки доступни лєм реґистрованим хасновательом.

Вивершованє дзепоєдних електронских услугох доступне лєм хасновательом хтори приявени з електронским сертификатом, у зависносци од потребного ступня автентификациї яки вимага орґан державней управи хтори дава услугу. На боку Технїчни условия можеце ше упознац зоз технїчнима предусловиями вивершованя електронских услугох на Порталу хтори вимагаю хасновац електронски сертификат.найновши вистки

Без чеканя у шорох

17.1.2011 16:21:00

Дамир Варалич, директор Републичного заводу за информатику и интернет, за часопис Интернет жвератко виявел: “У тей хвильки ше можеме похвалїц же уж коло шейдзешат општини присутни зоз своїма услугами на Порталу. Даєдни маю два, три услуги, а даєдни и вецей як двацец.

Подношенє порцийни приявох од 1. юния лєм на електронски способ

14.1.2011 17:07:00

Зоз Центру за електронске дїлованє PKС поволую шицки привредни дружтва и кнїжководствени аґенциї же би цо скорей вжали квалификовани електронски сертификати же би могли хасновац електронски подписи.

Шицки вистки