Општина Велико Градиште

Захтев за промену имена/презимена
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за промену имена/презимена

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

Опис

Захтев за промену имена/презимена подноси лице (лично) које жели да изврши промену имена/презимена. 

Где и како

Захтев за промену имена/презимена подноси се референту за грађанска стања (информације на број 012/662-489.) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:
-  извод из матичне књиге рођених (МКР);
-  извод из матичне књиге венчаних (МКВ) - само за венчане;
-  уверење о држављанству;
-  уверење да није под истрагом (Општински суд);
-  фотокопију личне карте;
-  доказ о уплаћеној Републичкој и Општинској административној такси.

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97, 31/2001 и 30/2010)                                                                                     Породични закон "Сл.гласник РС", бр.18/2005)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Велико Градиште

www.velikogradiste.org.rs

Житни трг 1

0000000

-

еАнкете