Предшколска установа"Наша радост"Смедерево

Пријава детета у предшколску установу
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

ВАЖНО

ПРИЈАВА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НИЈЕ МОГУЋА ЗА САМОХРАНЕ РОДИТЕЉЕ, ОСИМ ЗА САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА КАДА ЈЕ ДРУГИ РОДИТЕЉ НЕПОЗНАТ; ЗА РОДИТЕЉЕ КОЈИ НИСУ ДРЖАВЉАНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ; ЗА ДЕЦУ ЖРТАВА НАСИЉА У ПОРОДИЦИ; ДЕЦУ СА СМЕТЊАМА У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ КОРИСТЕ НЕКИ ОБЛИК СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ; ДЕЦУ ИЗ ПОРОДИЦЕ У КОЈОЈ ЈЕ ДЕТЕ ТЕШКО ОБОЛЕЛО ИЛИ ИМА СМЕТЊЕ У ПСИХОФИЗИЧКОМ РАЗВОЈУ; ЗА ДЕЦУ ТЕШКО ОБОЛЕЛИХ РОДИТЕЉА; ЗА ДЕЦУ ЧИЈИ СУ РОДИТЕЉИ РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ ИЛИ ИМАЈУ СТАТУС РАСЕЉЕНОГ ИЛИ ПРОГНАНОГ ЛИЦА; ДЕЦА ПРЕДЛОЖЕНА ОД СТРАНЕ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД; ДЕЦА ИЗ СРЕДИНА У КОЈИМА ЈЕ УСЛЕД ПОРОДИЧНИХ И ДРУГИХ ЖИВОТНИХ ОКОЛНОСТИ УГРОЖЕНО ЗДРАВЉЕ,БЕЗБЕДНОСТ И РАЗВОЈ.ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА НИЈЕ У МОГУЋНОСТИ ДА ПРИХВАТИ ПРИЈАВУ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ЈЕР ЈЕ НЕОПХОДНО ДОСТАВИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈОМ СЕ ДОКАЗУЈЕ НАВЕДЕНО.

Назив услуге

Упис деце у Предшколску установу „Наша радост“ Смедерево

Датум објављивања/ажурирања

01.04.2019.

Орган задужен за спровођење

Предшколска установа „Наша Радост“ Смедеревo

Адреса: Војводе Мишића бр.4

Телефон  026/4622158

Адреса електронске поште opstasluzba@nasaradost.org.rs

Надзорни орган

Градска/Општинска управа Смедерево

Опис

Предшколска установа расписује Конкурс за упис деце за  радну 2019/2020 годину. Конкурс се објављује у априлу  2019. године .

 У Предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника

деца узраста од 6 месеци до 3 године (јасле)

- деца узраста од 3-6,5 година целодневни боравак

- деца узраста од 5,5-6,5 година полудневни боравакОграничења (или неки други интуитиван назив)

Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље, осим за самохраног родитеља када је други родитељ непознат; за родитеље који нису држављани Републике Србије; за децу жртава насиља у породици; децу са сметњама у психофизичком развоју; децу из породица које користе неки облик социјалне заштите; децу из породице у којој је дете тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју; за децу тешко оболелих родитеља; за децу чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица; деца предложена од стране Центра за социјални рад; деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој. Предшколска установа није у могућности да прихвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

Где и како

Пријава на Конкурс за упис деце подноси се Предшколској установи:

1. Пријава за упис путем електронске услуге (дугме еУслуга на крају овог текста).

Пријава за упис детета у Предшколску установу може се поднети електронским путем на националном Порталу еУправа Републике Србије (дугме еУслуга на крају овог текста).

За овако поднете пријаве систем аутоматски прибавља податке из Матичне књиге рођених и Централног регистра обавезног социјалног осигурања, тако да  родитељи не прибављају ова документа.

 НАПОМЕНА: Пријава електронским путем није могућа за самохране родитеље, за родитеље који нису држављани Републике Србије, за децу жртава насиља у породици, децу са сметњама у психофизичком развоју, децу из породица које користе неки облик социјалне заштите, и др.Предшколска установа није у могућности да пријхвати пријаву електронским путем јер је неопходно доставити документацију којом се доказује наведено.

 2. Пријава за упис непосредно на писарници Предшколске установе

На писарници Предшколске установе,у периоду од 01.04.-12.04.2019. године, и то сваким радним даном у периоду од 10-14:30 часова

Образац Пријаве преузмите доле на дну странице у делу Оригинални обрасци.

Уколико се пријава подноси непосредно, подносилац може:

- дати сагласност да запослени у Предшколској установи неопходне податке прибавља по службеној дужности

или сам прибавља непходну целокупну или део документације

 Списак потребне документације налази се званичној интернет презентацији Предшколске установе ОВДЕ

Корисни линкови

https://nasaradost.org.rs/

Правни основ

Члан 119.,став 1,тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања(“Службени гласник РС”,број 88/17 и 27/18-д.закон)

Правилник о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у предшколску установу (“Службени гласник РС” број 44/11)

Члан 46.Статута УстановеИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Предшколска установа"Наша радост"Смедерево

-

Војводе Мишића 4

0000

-

еАнкете