Град Шабац

Oтпис пореског дуговања по основу застарелости потраживања за физичка лица - ГРАД ШАБАЦ
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Oтпис пореског дуговања по основу застарелости потраживања за физичка лица - ГРАД ШАБАЦ

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Правни основ

Закон о порезима на имовину 
Закон о пореском поступку и пореској администрацији

Опис

Отпис пореског дуговања по основу застарелости потраживања представља право и могућност пореског обвезника да захтева од надлежне локалне пореске администрације отпис у случају када је утврђивање или наплата пореза релативно или апсолутно застарела.

Где и како

За отпис дуговања по основу застарелости потраживања потребно је поднети:
- захтев за отпис дуговања
- доказ о о уплати локалне  административне  таксе (осим у случајевима када је прописано да се такса не плаћа односно да постоји ослобађање од плаћања таксе)

Место и начин подношења захтева:
- Градска управа града Шапца, Господар Јевремова бр. 6, лично предајом захтева на Јединственом шалтеру или путем поште;
- Преко портала Е-управа, уз отворени налог или поседовање електронског сертификатa

Начин достављања решења о oтпису дуговања по основу застарелости потраживања:
- лично, код овлашћеног службеног лица,
- поштом, на адресу остављену у поднетом захтеву,
- електронски, на е-mail aдресу остављену у захтеву
- путем портала Е-управа 

Радно време са обвезницима:
лично: понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова
телефоном: понедељак - петак: 07:30 - 15:30 часова
број телефона: 015/364-157


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете