Град Шабац

Ортопедска и друга помагала ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида


Назив услуге

Ортопедска и друга помагала ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца ("Сл.лист СРС" бр. 24/98) и Закон о општем управном поступку ("Сл.гласник РС" бр.18/16)

Опис

Војни инвалид има право на ортопедска и друга помагала за оштећење организма по основу кога му је признат војни инвалидитет. 
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а решење се доноси у року од 60 дана од дана подношења уредног захтева.

Где и како

Захтев и неопходну документацију за остваривање права на ортопедска и друга помагала ратног војног инвалида и мирнодопског војног инвалида се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија личне карте или извод чиповане личне карте подносиоца захтева
- Медицинска документација – налази специјалисте физикалне медицине и рехабилитације и налази специјалисте ортопедије (не старији од 6 месеци)
- Медицинска документација не старија од 6 месеци

Прибавља орган по службеној дужности:

- Решење о признавању ствојства РВИ/МВИ
- Потврда Републичког фонда за здравствено осигурање да подносилац захтева не остварује право на помагало
- Потврда Фонда за социјално осигурање војних осигураника да подносилац захтева не остварује право на помагало

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете