Град Шабац

Престанак статуса избеглог лица


Назив услуге

Престанак статуса избеглог лица

Орган задужен за спровођење

Градска управа града Шапца – Одељење за друштвене делатности – Одсек за дечију, социјалну и здравствену заштиту

Правни основ

Закон о општем управном поступку ( "Сл. гласник РС" бр.18/16)

Опис

Захтев за престанак статуса избеглог лица може поднети лице са избегличким статусом, односно лице које жели да укине статус избеглог лица и регулише документа Републике Србије.
По пријему, захтев са доказима се обрађује, а дупликат легитимација се уручује у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева

Где и како

Захтев и неопходна документација за престанак статуса избеглог лица се може поднети лично сваког радног дана од 07:30-15:30 часова у просторијама зграде Градске управе, на Јединственом шалтеру у сали број 1 или путем поште на адресу Градска управа града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6. 
Све информације за остваривање права могу се добити телефон 015/364-120

Потребна документација за остваривање права

Подноси странка:

- Фотокопија избегличке документације 
- Уверење о држављанству

Корисни линкови

Град ШабацКоментари

Град Шабац

http://www.sabac.rs

Господар Јевремова 6

015/364-100 i 347-117

015/346-800

еАнкете