Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Заказивање термина за издавање квалификованог сертификата за електронски потпис - Косјерић
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Заказивање термина за издавање квалификованог сертификата за електронски потпис ПС Косјерић

Орган задужен за спровођење

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Надзорни орган

Управа за управне послове

Опис

Квалификовани електронски сертификат је електронски сертификат који је издат од стране Сертификационог тела за издавање квалификованих електронских сертификата (у овом случају МУП Републике Србије) који садржи податке предвиђене законом. Квалификовани електронски потпис је електронски потпис који испуњава услове утврђене законом и којим се поуздано гарантује идентитет потписника, интегритет електронских докумената и онемогућава накнадно порицање одговорности за њихов садржај. Сертификационо тело МУП РС квалификоване сертификате за електронски потпис издаје искључиво грађанима Републике Србије и то само на личној карти са чипом.

Поступак издавања квалификованог електронског сертификата за дигитално потписивање за грађане који већ поседују личну карту са чипом се састоји из следећих корака:

1.      Грађанин се за издавање квалификованих електронских сертификата обраћа овлашћеном службенику МУП-а у полицијској станици (локално регистрационо тело), од кога добија образац "Уговора o издавању и коришћењу квалификованих електронских сертификата на личној карти са чипом", у даљем тексту Уговор, (2 примерка) и образац Захтева, на коме одабира опцију за издавање квалификованог електронског сертификата (2 примерка). Обрасци Уговора и Захтева могу се преузети са портала еУправе или са сајта Сертификационог тела МУП-а Републике Србије.

2.      Грађанин предаје службeнику:
– попуњен и својеручно потписан ЗахтевПотписивање се обавља пред овлашћеним службеником МУП-а
– попуњен и потписан Уговор (2 примерка). Потписивање се обавља пред овлашћеним службеником МУП-а
– лични електронски идентификациони документ (лична карта) са чипом.

3.      У Захтеву за издавање квалификованог електронског сертификата обавезно је да грађанин попуни сва поља осим поља за e-mail и број телефона која су опциона.

4.      Oвлашћени службеник утврђује идентитет грађанина и податке које је грађанин уписао на основу личнe картe и потписује да је примио Захтев.

5.      Службеник на оба примерка Уговора преко потписа Овлашћеног лица ставља округли печат. Један примерак Уговора и Захтев за издавање сертификата задржава службеник и одлаже у архив.

6.      Овлашћени службеник генерише сертификат на електронском идентификационом документу (личној карти са чипом). У поступку генерисања квалификованог електронског сертификата обавезно је да грађанин сам унесе своју лозинку за приступ картици, коју је добио приликом уручења личне карте. У случају да грађанин не зна лозинку службеник ће извршити процедуру деблокаде личне карте са променом лозинке у току које грађанин уноси нову лозинку по својој жељи.

7.      По успешном генерисању сертификата службеник предаје грађанину личну карту и други примерак потписаног Уговора.

Напомена

Грађанима који поседују личну карту са чипом, квалификовани сертификат за дигитално потписивање издају организационе јединице Министарства унутрашњих послова Републике Србије надлежне по месту њиховог пребивалишта, односно боравишта. 

Грађанима града Београда омогућено је да термин за издавaње сертификата за електронски потпис закажу путем Портала еУправе, у било којој полицијској станици Полицијске управе за град Београд у којој је ова услуга омогућена, без обзира на којој општини имају пријављено пребивалиште, односно боравиште.

ЈМБГ је саставни део имена корисника сертификата и може бити видљив за примаоца потписаног документа.

Својим потписом на обрасцу Захтева, подносилац Захтева је сагласан да МУП РС обрађује личне податке подносиоца Захтева који су садржани у Захтеву, у сврху издавања, опозива, суспензије, прекида суспензије сертификата за електронски потпис и деблокаду личне карте.

Где и како

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Полицијска станица Косјерић

Олге Грбић бр.4

Корисничка подршка

Број телефона Корисничког сервиса за пружање техничке подршке грађанима у коришћењу сертификата за електронски потпис на личној карти са чипом:

011/3620-850

Ценa позивa утврђена је општим актима оператера фиксних и мобилних мрежа.

Радно време Корисничког сервиса: радним данима од 08:00 до 20:00, суботом од 08:00 до 14:00.

Поред корисничког сервиса за пружање техничке подршке можете нам се обратити и путем електронске поште: ca@mup.gov.rs Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете