Град Лозница

Брисање из бирачког списка
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за брисање из бирачког списка

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И ПИСАРНИЦЕ

Опис

Бирачки списак је јавна исправа у којој се води евиденција грађана који имају бирачко право и служи само за изборе.

Бирач се брише из бирачког списка због промене пребивалишта, смрти, губитка пословне способности или отпуста из држављанства Републике Србије. По окончању поступка, странка добија решење. 

НАПОМЕНА: Бирач може бити уписан само на једном месту у бирачки списак.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Анђелка Глишић, виши сарадник
                                                           Телефон: 015/879-278
                                                           Е-маил: biracki.spiskovi@loznica.rs
 
Захтев се подноси у канцеларији 110 (I спрат - нови део зграде), Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.
 
Рок за потпуно решавање захтева: 1 дан.
 
Сви рокови су у радним данима.

Правни основ

Закон о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/2009 и 99/2011)
Упуство за спровођење закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 15/2012)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете