Средња школа Ђура Јакшић - Рача

Потврда о редовном школовању
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

 Потврда о редовном школовању

Орган задужен за спровођење

 Средња школа "Ђура Јакшић" Рача

Опис

 Потврда о редовном школовању представља званични документ који доказује да је лице за кога се издаје редовни ученик средње школе. 

Потврда се издаје ради:

- Регулисања превоза ГСП

- Регулисање војне обавезе

- Остваривања права на дечији додатак

- Регулисање здравственог осигурања

- Регулисање  визе

- Овера здравствене књижице

- Регулисање личних исправа

- Пријава за полагање пријемног испита 

- Ради учешћа на такмичењу

- Регулисања права на коришћење породичне пензије 

Где и како

Потврда о редовном школовању издаје се на прописаном обрасцу и шаље се поштом (препоручено писмо)  на адресу која је унета у захтеву. 

Поред овог начина могуће је ову потврду послати брзом поштом (данас за сутра) при чему наручилац је дужан да плати трошкове поштарине.

Такође је могуће изабрати да се потврда подигне код секретара школе. 

Правни основ

Закон о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 52/2011 и 55/2013)


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Средња школа Ђура Јакшић - Рача

-

Карађорђева 94

034 751-281

-

еАнкете