Град Лозница

Одлучивање о давању сагласности на Студију затеченог стања о процени утицаја пројекта на животну средину
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Одлучивање о давању сагласности на Студију затеченог стања о процени утицаја пројекта на животну средину 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ГРУПА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис

Сврха поступка је одлучивање о давању сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања или одбијање захтева за давање сагласности на студију затеченог стања. У току поступка надлежни орган обезбеђује јавни увид, организује презентацију и спроводи јавну расправу о студији о процени утицаја затеченог стања и о томе обавештава носиоца пројекта, заинтересоване органе и организације и јавност. Након одржане јавне расправе Техничка комисија заседа, испитује студију, оцењује подобност предвиђених мера за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја пројекта на стање животне средине и о томе даје извештај. Одлуке се доносе у форми решења, а на основу спроведеног поступка и извештаја техничке комисије, а решење је неопходно у поступку издавања грађевинске дозволе.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Милка Ђукић, шеф Групе за заштиту и унапређење животне средине
                                                             Телефон: 015/873-066
                                                             Е-маил: milka.djukic@loznica.rs

Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је 3 дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. Сви рокови су у радним данима.
Рок за решавање потпуног предмета: 36 дана.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете