Агенција за реституцију

Aгенција за реституцију (Агенција) основана је Законом о враћању (реституцији) одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС”, бр. 72/2011) ради вођења поступка и одлучивања о захтевима за враћање имовине, односно обештећења, пружања стручне помоћи подносиоцима захтева и обвезницима враћања, вођења евиденције прописане законом, извештавања Владе годишње, преко министарства надлежног за послове финансија, о обављеним пословима из своје надлежности, као и обављања других послова прописаних законом (члан 55).

Заказивање термина за подношење захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење - Пошта 34300 Илије Гарашанина 28, Аранђеловац
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Заказивање термина за подношење захтева за враћање одузете имовине, односно обештећење

Орган задужен за спровођење

Агенција за реституцију

Опис

Пријем захтева ће се вршити у 150 пошта у Србији, на шалтерима који ће бити посебно обележени. Корисници ће моћи да одаберу пошту која им највише одговара, а за услугу пријема и обраде захтева подносиоци не плаћају надокнаду. 
 
Образац захтева доступан је на дну ове стране у секцији Обрасци, а за подносиоце који нису у могућности да га преузму, захтев може да одштампа службеник на шалтеру. 
 
Приликом подношења Захтева, подносилац је дужан да приложи следећу документацију (оригинал или оверену фотокопију):
 
Документација која се односи на бившег власника – физичко лице:
 
• Извод из матичне књиге рођених или извод из матичне књиге умрлих*
• Одлука о рехабилитацији или доказ о поднетом Захтеву за рехабилитацију*
• Други доказ
 
Документација која се односи на бившег власника – Задужбина:
 
• Извод из регистра у који је задужбина била уписана*
• Други доказ
 
Документација која се односи на бившег власника – Правно лице (Остало):
 
• Докази о правном лицу нису неопходни
 
Документација која се односи на подносиоца захтева – физичко лице:
 
• Извод из матичне књиге рођених*
• Пуномоћје за заступање (ако има пуномоћника)*
• Пуномоћје за пријем писмена (само за стране држављане)*
• Решење о наслеђивању
• Потврда надлежног органа стране државе да није обештећен (само за стране држављане)*
• Други доказ
 
Документација која се односи на подносиоца захтева – Задужбина:
 
• Извод из регистра задужбина*
• Пуномоћје за заступање (ако има заступника)*
• Доказ о правном следбеништву*
• Други доказ
 
Документација која се односи на подносиоца захтева – Правно лице (Остало):
 
• Докази о правном лицу нису неопходни
 
Документација која се односи на имовину:
 
• Исправа о подржављењу или назив, број и година службеног гласила у коме је објављен акт са конкретним навођењем предмета одузимања*
• Извод из регистра непокретности или извод из земљишне књиге
• Извод из регистра покретних ствари и/или доказ да покретне ствари представљају културно добро или културно добро од великог и изузетног значаја
• Уверење Републичког геодетског завода (РГЗ) о идентификацији парцела старог и новог премера (осим за катастарске парцеле за које је спроведена комасација).
 
Документација означена звездицом (*) представља обавезну документацију коју би подносилац Захтева требало да приложи.

Где и како

Пошта 34300
Илије Гарашанина 28, Аранђеловац

Корисни линкови

Агенција за реституцију


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Агенција за реституцију

http://www.restitucija.gov.rs

Масарикова 5

011/3061-398; 011/ 3061-387

-

еАнкете