Расински управни округ

Управне округе образује Влада уредбом, којом одређује и подручја и седишта управних округа. Уредбом о управним окрузима формирано је 29 управни х округа и одређени називи, седишта и подручја управних округа.

Услуге

Нема услуга

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Расински управни округ

http://rasinskiokrug.org.rs

Балканска 63

037 441 130

-

еАнкете