Државна ревизорска институција

Државна ревизорска институција (Институција) је највиши орган ревизије јавних средстава у Републици Србији. Државна ревизорска институција је самосталан и независан државни орган. За обављање послова из своје надлежности Институција је одговорна Народној скупштини Републике Србије.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Државна ревизорска институција

www.dri.rs

Макензијева 41

30 42 200

-

еАнкете