Пиротски управни округ

Управни округ је подручни центар државне управе који обухвата окружне подручне јединице свих органа државне управе које су образоване за његово подручје ·Образован je за вршење послова државне управе изван седишта органа државне управе ·Законска основа: Закон о државној управи ("Службени гласник Републике Србије", број 79/2005) ·Управне округе је образовала Влада Уредбом о управним окрузима ("Службени гласник РС", број 15/2006)

Услуге

Нема услуга

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Пиротски управни округ

http://pirotski.okrug.gov.rs/

Српских владара број 83

010/311-577

-

еАнкете