Управа за ветерину

Управа за ветерину (у даљем тексту: Управа), као орган управе у саставу Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, обавља послове који се односе на: здравствену заштиту и добробит животиња и ветеринарско јавно здравство; обезбеђивање система за управљање ризицима у производњи и промету хране и производа животињског порекла и хране за животиње; ветеринарско-санитарну контролу у производњи и промету животиња, производа, споредних производа животињског порекла, репродуктивног материјала и других организама и предмета којима се може пренети заразна болест,хране за животиње и компоненти за производњу хране за животиње; регистрацију, одобравање и контролу рада објеката за производњу хране животињског порекла; контролу објеката за производњу хране за животиње и нешкодљиво уклањање лешева и отпадака животињског порекла, као и објеката за њихову прераду; контролу призводње и промета ветеринарских лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини; ветеринарску заштиту животне средине; обједињавање система база података, регистара и ветеринарских информационих система; праћење и усклађивање националних прописа из области ветеринарства; обавља и друге послове из ове области.

Услуге

Легенда:
(е-услуга)еУслуга (има документ)Образац (правна лица)Привреда (грађани) Грађани (управа) Управа

Управа за ветерину

http://www.vet.minpolj.gov.rs

Омладинских бригада 1

011/260-23-20

011/260-23-20

еАнкете