Расински управни округ

Управне округе образује Влада уредбом, којом одређује и подручја и седишта управних округа. Уредбом о управним окрузима формирано је 29 управни х округа и одређени називи, седишта и подручја управних округа.

Документа институције

Расински управни округ

http://rasinskiokrug.org.rs

Балканска 63

037 441 130

-

еАнкете